Privacyreglement

Apex Online Coaching, gevestigd aan Vliestroom 9 1132 LV Volendam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Vliestroom 9
1132 LV Volendam

Jeroen Schilder is Functionaris Gegevensbescherming bij Apex Online Coaching. Hij is bereikbaar via info@apexonlinecoaching.nl

Apex Online Coaching verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
– Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen van websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij deze bezoekers uitdrukkelijke toestemming hebben van ouder of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker deze leeftijd al heeft bereikt. Wij raden de ouder of voogd dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om gegevensverzameling zonder ouderlijke toestemming te voorkomen. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige zoals hierboven beschreven, dan verzoeken wij u contact op te nemen via info@apexonlinecoaching.nl.

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens

Apex Online Coaching verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van uw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Het toepassen van personalisaties in de dienstverlening
– U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
– Om goederen en diensten bij u af te leveren

Geautomatiseerde besluitvorming

Apex Online Coaching neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Apex Online Coaching bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens zijn verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Vragenlijsten = Wij bewaren uw gegevens voor zolang u gebruik maakt van onze dienstverlening en tot 1 jaar na uw beëindiging bij het opschorten dan wel beëindigen van uw abonnement;

Lichaamscompositie gegevens (metingen & foto’s) = Wij bewaren uw gegevens voor zolang u gebruik maakt van onze dienstverlening en tot 1 jaar na beëindiging van uw abonnement. Daarnaast is er de mogelijkheid om toestemming te geven progressieve foto’s te gebruiken voor reclamedoeleinden. Deze gegevens zullen voor 5 jaar bewaard blijven;

Verslaglegging van training of voeding = Wij bewaren uw gegevens voor zolang u gebruik maakt van onze dienstverlening en tot 1 jaar na uw beëindiging van uw abonnement. Het is ook mogelijk de gegevens anoniem te gebruiken in het belang van interne analyses en rapportages;

Chat geschiedenis = Wij bewaren onze berichten via de chatfunctie voor maximaal 2 weken daarna worden deze verwijdert;

We bewaren en gebruiken persoonlijke gegevens niet langer dan noodzakelijk. Daarna zal alle persoonlijke data worden verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden

Apex Online Coaching verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Apex online coaching werkt samen met coaches en trainers door Nederland en zorgt ervoor dat gegevens strikt vertrouwelijk blijven tussen coach en klant. Sommige gegevens worden anoniem gebruikt als data voor interne analyses en rapportages bijvoorbeeld het percentage gevolgde lessen of mate van activiteit op een account.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Apex Online Coaching gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Apex Online Coaching gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen wij cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat wij op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale mediabedrijven. Hieronder een overzicht:
Google: https://support.google.com/adwordspolicy/answer/6086450?hl=en&rd=1#0007,
Facebook

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Apex Online Coaching en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@apexonlinecoaching.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Apex Online Coaching wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Klik hier om een verzoek in te dienen voor het inzien van de gegevens die Apex Online Coaching van u heeft opgeslagen.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Apex Online Coaching neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via apexonlinecoaching@gmail.com. Apex Online Coaching heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

– Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
– TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.
-DKIM, SPF en DMARC zijn drie internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat u uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoelt zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.
-DNSSEC is een extra beveiliging (aanvullend op DNS) voor het omzetten van een domeinnaam (https://www.apexonlinecoaching.nl/) naar het hieraan gekoppelde IP-adres (185.158.165.33); het wordt voorzien van een digitale handtekening. U kunt die handtekening automatisch laten controleren. Op die manier voorkomen wij dat u omgeleid wordt naar een vals IP-adres.

Klik hier om een verzoek in te dienen voor het inzien van de gegevens die Apex Online Coaching van u heeft opgeslagen.

Het wijzigen van de privacy overeenkomst

Apex Online Coaching behoudt ten alle tijden het recht de privacy overeenkomst te wijzigen. Met een wijziging zullen alle leden worden geïnformeerd van de wijziging. Door gebruik te blijven maken van de diensten/ functionaliteiten die Apex Online Coaching biedt, gaat de gebruiker akkoord met de wijzigingen. Het is ten alle tijden mogelijk na wijziging van de privacy de overeenkomst met Apex Online Coaching op te zeggen indien de gebruiker niet akkoord gaat met de wijzigingen.

De privacy overeenkomst is van toepassing op de Algemene Voorwaarden, persoonlijke overeenkomsten getroffen met cliënten en enige andere voorwaarden zoals opgenomen op de site apexonlinecoaching.nl. Bij vragen of onduidelijkheden staat het de gebruiker vrij contact op te nemen met de Functionaris Gegevensbescherming.

Apex Online Coaching is niet verantwoordelijk voor de gevolgen die door onzorgvuldig gebruik van de gebruiker in het leven zijn geroepen en wanneer deze in strijd met de privacy overeenkomst dan wel de AVG.