Hack Squat Machine

?>

Stappenplan:

  1. Ga rechtop op het Hack Squat apparaat zitten met je voeten rechtdoor op schouderbreedte, unlock het apparaat.
  2. Zak nu in een gecontroleerde beweging naar beneden terwijl je inademt en onderaan je core vastzet. Je knieën blijf je in lijn houden met je heup en enkel.
  3. Blaas nu uit terwijl je zonder je knieën naar binnen te duwen omhoog. Adem bovenaan weer in.