Garantie & Retourneren

Retourneren

U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. U krijgt dan het volledige orderbedrag exclusief verzendkosten gecrediteerd. De kosten voor retour van u thuis naar de webwinkel en eventuele 2e verzending zijn voor eigen rekening. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via administratie@apexonlinecoaching.nl onder de vermelding van retourneren. Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is.

Uitzonderingen herroepingsrecht

Hieronder vermelden wij de uitzonderingen op het herroepingsrecht. Het herroepingsrecht geld niet voor:

a. producten uit de voedselindustrie waarbij het zegel verbroken is;
b. online overdracht van kennis in de vorm van een E-book, trainings- of voedingsschema’s; 
c. onvolledige retournering van grote verpakkingen; 
d. producten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden; 
e. producten die snel kunnen bederven of verouderen; 
f.  losse kranten, tijdschriften of andere hard-copy geschreven informatie;
h. audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

 Garantie

  1. De ondernemer staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
  2. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 2 weken na levering aan de ondernemer schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.
  3. De garantietermijn van de ondernemer komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. De ondernemer is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.
  4. De garantie geldt niet indien:
    1. De consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
    2. De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van de ondernemer en/of op de verpakking behandeld zijn;
    3. De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

Klik hier om het herroepingsformulier te downloaden

 Identiteit ondernemer (niet het retouradres)

Apex Online Coaching
Vliestroom 9
1132 LV Volendam
Info@apexonlinecoaching.nl

 KVK 60937025

BTW: NL002298171B38