Wat is het Tabata Interval Protocol

Het Tabata Interval Protocol is et zoals HIIT een zeer intensieve korte vorm van training van maximaal 15-20 minuten. Hier wordt na een warming-up een zeer intensieve activiteit van slechts 20 seconden opgevolgd door een rust periode van slechts 10 seconden, en niet meer, gedurende 6-8 achtereenvolgende sets. Het geheim van het succes van dit protocol zit het hem in het korte rustinterval. Conventioneel interval trainingsrichtlijnen adviseren een 3:1 werk rust ratio. De rustperiode is dan 3x langer dan het trainingsinterval. Vergeleken met andere interval trainingen blijkt Tabata Interval toch het meest effectief te zijn als het gaat om aërobe (met zuurstof) en anaërobe (zonder zuurstof) capaciteit.